6 bài học “đắt hơn vàng” của Tào Tháo có thể thay đổi cuộc đời bạn

6 bài học vàng sâu sắc của Tào Tháo - Nguyễn Trường Thành

Tào Tháo là một nhà chính trị kiệt xuất cuối thời Đông Hán. Một đời chinh nam, chiến bắc, Tào Tháo đã lập nên không biết bao nhiêu võ công hiển hách, thống nhất miền bắc Trung Hoa loạn ly, thiên hạ có 3 phần thì riêng ông đã chiếm 2 phần. Không chỉ là một …

Nhà quản lý và nhà lãnh đạo – 2 con người hoàn toàn khác nhau

sự khác biệt giữa lãnh đạo và quản lý - Nguyễn Trường Thành

Người ta vẫn thường lẫn lộn gọi nhà lãnh đạo là nhà quản lý. Nguyên do của sự nhầm lẫn tai hại này là do họ chưa thực sự hiểu về bản chất, vai trò của 2 vị trí này. Thực tế lãnh đạo và quản lý có chức năng khác hẳn nhau. Hoạt động …

Lãnh đạo truyền cảm hứng cho nhân viên nhờ 5 chiếc chìa khóa vạn năng

Lãnh đạo truyền cảm hứng - Nguyễn Trường Thành

Động lực đi làm mỗi ngày của từng người là khác nhau. Nhưng bạn đã bao giờ bạn lấy nguồn động lực ấy từ sếp của mình chưa? Nếu câu trả lời là có thì người lãnh đạo đang nắm giữ 5 chiếc chìa khóa vạn năng dưới đây để truyền cảm hứng cho nhân …